MUDr. Vladimír Vician, praktický lekár pre dospelých